Nyní v bazénu není žádný návštěvník.

Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů

Společnost: TermoReal s.r.o., se sídlem U Teplárny 1300, 509 01 Nová Paka,
IČO: 259 61 004, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17636 (dále jen „Společnost“).

Kontaktní osoba: Jiří Petr, e-mail: info@bazennovapaka.cz, tel.: +420 491 618 030.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI TermoReal s.r.o. – provozovatele Bazénu Nová Paka

Těmito Zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) vám poskytujeme informace o tom, jak společnost TermoReal s.r.o. získává a zpracovává vaše osobní údaje, a to při provozování Bazénu Nová Paka pro veřejnost, dále při provozu internetových stránek a při realizaci ostatní naší činnosti, např. dodavatelsko-odběratelských vztahů nezbytných pro fungování naší společnosti. Zároveň vás informujeme o vašich právech v souvislosti se zpracovávanými osobními údaji.

Při zpracování osobních údajů se řídíme platnými právními předpisy, s účinností od 25. 05. 2018 zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“).  

Zpracování osobních údajů probíhá vždy v souvislosti s naší činností a v souladu s vymezeným účelem zpracování.  

Tento dokument bude pravidelně aktualizován, vznikne-li potřeba jeho aktualizace. Aktualizované znění Zásad je účinné zveřejněním na internetové stránce www.bazennovapaka.cz.

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Ve společnosti TermoReal s.r.o. platí interní pravidla určující, kteří zaměstnanci mohou mít přístup k vašim osobním údajům a v jakém rozsahu je mohou zpracovávat.

Doporučujeme vám, abyste si tyto informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme. Případné dotazy prosím směřujte na kontaktní osobu uvedenou v bodu 1. níže.

PLNÁ VERZE ZÁSAD

Ke stažení:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI TermoReal s.r.o. – provozovatele Bazénu Nová Paka

Směrnice č. 2/2018 společnosti TermoReal s.r.o. o podmínkách provozování kamerového systému se záznamem a ochraně osobních údajů

Formuláře:

Odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů

Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů

Žádost o omezení zpracování osobních údajů

Žádost o opravu osobních údajů

Žádost o přenositelnost osobních údajů

Žádost o přístup k osobním údajům

Žádost o výmaz osobních údajů

COOKIES - Co jsou to cookies

Soubor cookie je malý jednoduchý soubor, který je odeslán spolu se stránkami tohoto webu a uložen prohlížečem na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Informace v nich uložené mohou být vráceny našim serverům nebo serverům příslušných třetích stran během následné návštěvy.

Jaké cookies používáme

Technické nebo funkční soubory cookies

Některé soubory cookies zajišťují, že určité části webu fungují správně a že vaše uživatelské preference zůstávají známé. Umístěním funkčních souborů cookies usnadňujeme návštěvu našich webových stránek. Tímto způsobem nemusíte při návštěvě našich webových stránek opakovaně zadávat stejné informace a například položky zůstanou v nákupním košíku, dokud nezaplatíte. Tyto cookies můžeme umístit bez vašeho souhlasu.

Na našich webových stránkách nepoužíváme analytické, reklamní marketingové ani jiné další cookies. 

Jak cookies odstranit

Ukládání cookies můžete upravit přímo ve svém webovém prohlížeči, ve výchozím nastavení bývá zpravidla povolené. Zde přikládáme odkazy na návody pro nastavení cookies v nejpoužívanějších prohlížečích a online službách.

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Partneři
Město Nová Paka


Swimaholic - Plavecké potřeby
plavky, čepice, brýle a další doplňky
Pohled webkamery
webkamera bazen webkamera bazen

Fotogalerie
celá fotogalerie>>